Menu

Europroject

Implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha)

IP 1.2 Implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha)
Finanční alokace plánované výzvy:
  • 170 000 000
Vyhlášení výzvy:               srpen 2015
Typ výzvy:
  • otevřená

ZPĚT


Naši partneři