Menu

Europroject

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

www.opzp.cz

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

Podporované aktivity:
 • Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
  • tepelné čerpadlo.
  • kotel na pevná paliva.
  • plynový kondenzační kotel.
 • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek.
Příjemci:
 • kraje,
 • obce
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 15. 10. 2015

ZPĚT


Naši partneři