Menu

Europroject

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

www.opzp.cz

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Podporované aktivity:
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 14. 8. 2015 (dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP 2007-2013)
 • 15. 10. 2015 (bez omezení, dle PD)
 • 2. fáze fázovací výzvy, nehodnocená výzva s příjmem žádostí do 13. 11. 2015

ZPĚT

 


Naši partneři