Europroject

Webové stránky se upravují.

Dotace na výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací

Dotace na výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací

Od 21. 6. 2021 pokračuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ na opatření zahrnující výstavbu nebo modernizaci vodovodů a kanalizací.

Příjem žádostí byl obnoven po navýšení alokace od 21. 6. 2021 do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání alokace (Navýšená alokace činí 1 mld. Kč).

 

Podporované aktivity:

 • Podprogram 129 412 Pitná voda:
  • Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích do 2 000 obyvatel
  • Výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel
 • Podprogram 129 413 Odvádění a čištění odpadních vod:
  • Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem
  • Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV

Výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí 70 % z celkových uznatelných nákladů, maximální částka však může činit 50 mil. Kč
  • Maximální uznatelné náklady se však pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele:
   • U podprogramu 129 412 (vodovody) nepřekročí 100 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové úpravy vody nebo přivaděče a vodovodu nepřekročí 110 tis. Kč bez DPH
   • U podprogramu 129 413 (kanalizace) nepřekročí 150 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace nepřekročí 165 tis. Kč bez DPH

Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Svazky obcí
 • Vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
 • Organizace podřízené Ministerstvu zemědělství

Kritéria a podmínky podpory:

 • Každá akce, na níž je žádáno o dotaci na Ministerstvo zemědělství v uvedeném programu, musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK)
 • Při podání žádosti o dotaci je již nutné mít pravomocné stavební povolení

 

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 2. 7. 2021 14:37
Datum poslední aktualizace: 26. 7. 2021 14:03
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Naši partneři