Europroject

Webové stránky se upravují.

Podpora výstavby, rekonstrukce nebo obnovy obecních rybníků a malých vodních nádrží

Podpora výstavby, rekonstrukce nebo obnovy obecních rybníků a malých vodních nádrží 1

Dne 19. října 2020 byl zahájen příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Ministerstva zemědělství v podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“ na opatření zahrnující výstavbu, obnovu, rekonstrukci, opravu a případně odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (MVN).

Příjem žádostí probíhá od 19. 10. 2020 do 29. 1. 2021 nebo do vyčerpání alokace (Celková alokace výzvy činí 500 mil. Kč).

 

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a MVN za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod,
 • výstavba a obnova nerybochovných rybníků a MVN za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, a také za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Výše podpory:

Při rekonstrukci a odbahnění:

 • 70 % z uznatelných nákladů akce,
 • maximální výše dotace 2 mil. Kč,
 • při odbahnění – maximálně 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování, atd.).

Při výstavbě a obnově:

 • 70 % z uznatelných nákladů akce,
 • maximální výše dotace 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar
 • maximálně však 10 mil. na celou akci

Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Svazky obcí

Kritéria a podmínky podpory:

 • obnova a rekonstrukce nerybochovných rybníků a MVN, včetně jejich hrází a funkčních objektů, bude podpořena, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla nebo je narušena nebo významně omezena jeho vodohospodářská funkce, a MVN či rybník po realizaci bezpečně převede případný povodňový odtok,
 • odbahnění bude podpořeno v případě, že mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,
 • podpora nebude poskytnuta, pokud je do předmětu podpory zaústěna nečištěná odpadní voda,
 • uznatelnými náklady se rozumí stavebně-technologické náklady, které bezprostředně souvisí s realizací díla a cíli programu.

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 4. 11. 2020 8:22
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2020 8:42
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři