Europroject

Webové stránky se upravují.

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech 1

Do 11. ledna probíhá příjem žádostí do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na aktivity 1.3. 1 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 3. února 2020 do 11. ledna 2021.

 

Typy podporovaných projektů:

  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
  • v rámci projektu bude možné podpořit aktivity související s vybudováním nebo rekonstrukcí retenčních nádrží, které jsou napájeny pouze srážkovou vodou přitékající do nádrže z intravilánu, a to zejména dešťovou kanalizací,
  • obnova, výstavba, rekonstrukce ochranných nádrží (suché nádrže, retenční nádrže, poldry).

Výše podpory:

Výše podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů (Minimální výše způsobilých výdajů musí činit 200 tis. Kč).

Specifická kritéria přijatelnosti:

  • Projekt musí (v případě budování nebo rekonstrukce nádrží) obsahovat předčištění na vtoku do objektu a bezpečnostní přeliv,
  • V případě vsaku projekt obsahuje geologické posouzení,
  • Projekt musí být v souladu se státní politikou plánování v oblasti vod; tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí České republiky a navazujícími plány národní části mezinárodní oblasti povodí a plány oblastí povodí včetně programů opatření,
  • Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 4. 11. 2020 8:39
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2020 8:55
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři