Europroject

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Operační program Životního prostředí vyhlásí 25. 10. 2021 výzvu, která se bude zabývat zlepšováním kvality vody a snižování rizika povodí.

Příjem žádostí bude probíhat od 25. 10. 2021 do 31. 1. 2022. 

Podporované aktivity:

Podporovaná aktivita 1.3.1:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety, pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch.

Podporovaná aktivita 1.3.2:

 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení,
  • dešťové zahrady,
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace,
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití.

Podporovaná aktivita 1.3.3:

 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 
  • obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží,
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla a odstranění sedimentů za účelem zvýšení objemu nádrže určeného k akumulaci vody

Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof.

Výše dotace:

Podporovaná aktivita 1.3.1

 • Ve výši max. 95 % z celkových způsobilých výdajů,
 • budování propustných zpevněných povrchů – max. do 30% z celkových způsobilých výdajů,
 • odstranění sedimentů – max. do 40 % z celkových způsobilých výdajů.

Podporovaná aktivita 1.3.2 a 1.3.3

 • Ve výši max. 85 % z celkových způsobilých výdajů

Příjemci podpory:

 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby – podnikající
 • Fyzické osoby – nepodnikající

Povinnosti:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 22. 10. 2021 14:00
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2021 14:00
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Naši partneři