Europroject

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

V říjnu roku 2021 vyhlásí Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI) dotační titul na podporu zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Příjem žádostí probíhá od října 2021 do 11. 2. 2022.

 

Dotační příspěvek lze využít v následujících investičních akcích:

Akce oblast I 

 • Podél silnic I., II. nebo III. třídy;
 • podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. Třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace Akcí:

 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, min. šířka 1,5 m;
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek;
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Akce oblast I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu.

Akce oblast II

a) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru

 • Na silnicích I., II. nebo III. třídy;
 • na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. Třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

b) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací

 • Úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce, s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích -zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky;

V rámci investiční Akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru.

 

Výše podpory:

 • Maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů akce
 • Minimální výše dotace činí 300 000 Kč
 • Maximální výše dotace činní 20 mil. Kč

Oprávněný příjemce podpory:

 • Obec,
 • Organizační složky obce (městský obvod, městská či místní část)

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 18. 10. 2021 13:40
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2021 12:18
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Naši partneři