Europroject

Webové stránky se upravují.

Až 100 % dotace na výsadbu stromořadí, budování a obnovu tůní, mokřadů nebo malých vodních nádrží

Až 100 % dotace na opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn 1

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 1. 6. 2020 výzvu č. 2/2020 na předkládání žádostí o dotaci na opatření, která povedou ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn. Podpora je určena na takové projekty, které budou přispívat k boji se suchem a vytvářející ekostabilizační funkce krajiny.

Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2020 do 15. 9. 2020 (nebo do vyčerpání alokace).

 

Podporované aktivity:

 • Podprogram – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
  • obnova nebo tvorba vodních prvků, jako jsou mokřady, tůně, malé vodní nádrže za účelem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity
  • opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků a niv
 • Podprogram – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
  • tvorba nebo obnova ekostabilizačních prvků v krajině – např. remízy, meze, zasakovací pásy, mělké příkopy, atd.
  • tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy
  • likvidace invazních druhů, atd.
 • Podprogram – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu
  • opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby lesních porostů
  • opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese

Další opatření v závislosti na charakteru dané akce.

Výše podpory

 • Výše dotace může činit až 100 % z celkových způsobilých výdajů
 • Max. výše podpory činí 250 000 Kč
 • U podprogramu „Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu“ činí maximální výše podpory 1 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

 • Obce
 • Spolky
 • Svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Organizační složky státu
 • Státní organizace a státní podniky
 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby
 • Obecně prospěšné organizace

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 12. 6. 2020 12:00
Datum poslední aktualizace: 12. 6. 2020 13:20
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři