Europroject

Webové stránky se upravují.

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A KONTEJNERY

Dotace na sběrné dvory a kontejnery

Zájemci o sběrné dvory, kontejnery a další projekty zaměřené na navýšení materiálového a energetického využití odpadů opět budou moci podávat žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, a to od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE PROBÍHAT OD 3. 9. 2018 DO 28. 2. 2019.

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů,
 • systémy pro separaci či oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů),
 • systémy pro separaci a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálního odpadu – včetně svozových prostředků,
 • výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení na úpravu odpadů, zařízení pro odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů,
 • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod

Výše podpory:

Maximální výše dotace byla stanovena na 85 % celkových způsobilých nákladů.

Minimální výše celkových způsobilých nákladů musí činit 500 tis. Kč na projekt.

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • svazky obcí,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • příspěvkové organizace,
 • neziskové organizace, církve, církevní organizace

Podmínky udělení finanční podpory:

 • K žádosti je třeba přiložit analýzu potenciálu produkce příslušných druhů materiálů a odpadů, s nimiž se bude v rámci projektu nakládat.
 • K datu podání žádosti musí mít žadatel vyřešeny majetkoprávní vztahy nemovitostem, na kterých bude projekt realizován, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu.
 • V případě, že věci, které jsou z dotace pořízeny, se stanou součásti budovy nebo pozemku, na kterém budou po skončení projektu umístěny (např. zpevněné plochy), musí se žadatel nejpozději měsíc po ukončení realizace projektu stát vlastníkem dané nemovitosti (budovy, pozemku), na které je projekt realizován.

V případě zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 9. 8. 2018 12:48
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 10:54
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři