Europroject

Webové stránky se upravují.

Školy a neziskovky

Zobrazeno 1-30 ze 65
mmr a irop

Navýšení alokace výzvy "Energetické úspory v bytových domech III"

Datum: 11. 6. 2020

Z důvodu velkého zájmu žadatelů o podporu na energetické úspory bytových domů byly Ministerstvem pro místní rozvoj navýšeny finanční prostředky této výzvy o 1 mld. Kč. Celková výše alokace tak nyní je 4,5 mld. Kč, datum ukončení příjmu žádostí o podporu zůstává stejné - do 29. 11. 2020.

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VEŘEJNÝCH BUDOV

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 2. 5. 2019 do 3. 2. 2020

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019

Dotace na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu

DOTACE NA BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCI ŠKOLNÍCH ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU PRO ÚČELY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY(„PŘÍRODNÍ ZAHRADY“)

Datum: 5. 8. 2019

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a neziskové organizace. Příjem žádostí je očekáván od srpna/září 2019

Dotace na obnovu a údržbu venkovských prvků

DOTACE NA ÚDRŽBU A OBNOVU KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ KRAJINY

Datum: 18. 1. 2019

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu drobných památných staveb a objektů, jako jsou kapličky, křížky, boží muka atp. Příjem žádostí probíhá od 4. 2. do 22. 2. 2019.

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Datum: 1. 10. 2018

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese.

Dotace na sportoviště

DOTACE NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ

Datum: 17. 9. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení. Žádosti budou přijímány do 15. října.

Dotace na sběrné dvory a kontejnery

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A KONTEJNERY

Datum: 9. 8. 2018

Zájemci o sběrné dvory, kontejnery a další projekty zaměřené na navýšení materiálového a energetického využití odpadů budou moci podávat žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, a to od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

Dotace na zbudování sociálního bydlení v obci

DOTACE NA ZBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V OBCI

Datum: 9. 3. 2018

Integrovaný regionální operační program zveřejnil dne 8. 3. pravidla výzvy zaměřené na výstavbu, nákup, rekonstrukci a adaptaci bytů pro účely sociálního bydlení. Příjem žádostí bude probíhat od 14. června 2018.

Dotace na zlepšení stavu zeleně v obcích a městech

DOTACE NA ZLEPŠENÍ STAVU ZELENĚ V OBCÍCH A MĚSTECH

Datum: 16. 10. 2017

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu zlepšování funkčního stavu zeleně v obcích a městech.

Dotace na akce spojené s významnými výročími roku 2018

DOTACE NA AKCE SPJATÉ S VÝZNAMNÝMI VÝROČÍMI ROKU 2018

Datum: 6. 10. 2017

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 1993).

Dotace na akce spojené s oslavou významných výročí

DOTACE NA AKCE SPOJENÉ S OSLAVOU VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCÍ

Datum: 6. 10. 2017

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených z významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí a význačných osobností českého původu.

Environmentální zahrady v ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů.

Nakládání s odpady

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Datum: 5. 10. 2017

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s odpady.

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány 1

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány

Datum: 8. 3. 2017

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na podporu preventivních protipovodňových opatření.

Předcházení vzniku komunálních odpadů 1

Předcházení vzniku komunálních odpadů

Datum: 8. 3. 2017

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce.

#

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Datum: 13. 10. 2016

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro školy, školská zařízení, střediska volného času, DDM, ŠD, školní kluby, vzdělávací a školící centra.

#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

Datum: 11. 10. 2016

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel.

#

KOMUNITNÍ CENTRA

Datum: 18. 8. 2016

IROP přijímá žádosti o dotaci na rozvoj komunitních center.

#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 18. 8. 2016

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality.

#

DOTACE NA PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

Datum: 5. 8. 2016

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu na dotační podporu projektů zaměřených na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Datum: 5. 8. 2016

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu pořízení domácích kompostérů pro obce.

#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Datum: 5. 8. 2016

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství.

#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí.

#

Energetické úspory veřejných budov

Datum: 20. 7. 2016

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti o dotaci na projekty řešící snížení energetické náročnosti veřejných budov.

#

Dotace odpadové hospodářství

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství.

#

ZELEŇ INTRAVILÁN

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel.

#

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Datum: 17. 5. 2016

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci Infrastruktury středních a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality.

#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 17. 5. 2016

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality.

Zobrazeno 1-30 ze 65

Další dotační příležitosti

ZDE

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Naši partneři