Europroject

Webové stránky se upravují.

INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dotace na investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.

Příjem žádostí: 3. 5. – 16. 5. 2016

Žadatelé:
 • zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a k datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele

Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Praha hl. město, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.

Podporované aktivity:
 • nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně příslušných technologií (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software)
 • úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.
Výše podpory:
 • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Max. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt.
 • Min. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.
Specifika a omezení:
 • Hlavní podmínkou je, že více jak 50 % vyrobeného paliva žadatelem musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost a žadatel musí vykazovat minimálně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chovat minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodařit v lese s minimální výměrou 3 ha.
 • Stroje, které mají v technickém průkazu uvedeno „T“ není možno z dotace financovat
 • Projekty bude možné realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.

Pro více informací nás kontaktujte zde. 

Datum vložení: 23. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2020 13:55
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři