Europroject

Webové stránky se upravují.

Výzva Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

Výzva Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015.

Prioritní osa 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

SC 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací

Oblast 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podporované aktivity:
 • Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských podniků a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií
 • Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování, investice související s uváděním produktu na trh a to včetně výstavby a rekonstrukci budov
Typy příjemců:
 • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku
Plánovaný příjem žádostí:  říjen až listopad
Oblast 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií – v rámci zpracování a uvádění na trh
Podporované aktivity:
 • Zavedení nového výrobního postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu
 • Podpora na projekty s vysokou mírou inovativnosti, kterou posoudí odborná komise, může být poskytnuta na provozní výdaje spolupráce i na přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku
Typy příjemců:
 • Uskupení min. dvou subjektů, kdy min. jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí
Plánovaný příjem žádostí:  říjen až listopad
Oblast 14. Dobré životní podmínky zvířat
Podporované aktivity:
 • Zvětšení lehacího prostoru chovu dojnic
 • Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
 • Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
 • Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Typy příjemců:
 • Zemědělský podnikatel blíže specifikovaný v nařízení vlády o podmínkách provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, který provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost
 • Aktivní zemědělec dle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013
Datum vložení: 18. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2020 13:57
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři