A picture

Obsah

„Oprava místní komunikace - Břežany“

Dotace pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:

„Oprava místní komunikace - Břežany“

Žadatel:

Obec Břežany, kraj Jihomoravský, okres Znojmo

Rozpočet projektu:

Kč 1 971 949,-

Požadovaná dotace:

50 %

Vlastní zdroje:

50 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2016

Předmětem projektu je oprava místní komunikace v obci Břežany. Stávající stav povrchu je silně narušen vlivem užívání a povětrnostních podmínek. V celé délce jsou výrazné výtluky se ztrátou kameniva z nátěru předcházejících do ztráty obrusné vrstvy v celé šíři komunikace. Komunikace zajišťuje dopravní obsluhu rodinných domů.

Cílem projektu je opravení jedné z nejdůležitějších cest vedoucí k rodinným zástavbám v obci Břežany. Komunikace propojuje úsek silnice III/3972 a umožňuje zřídit objízdnou trasu pro osobní automobily v případě potřeby uzavírky.