Europroject

Webové stránky se upravují.

Zřízení klubovny v prostorách kulturního domu Holštejn

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu: „Zřízení klubovny v prostorách kulturního domu Holštejn“

Žadatel: Obec Holštejn, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu: Kč 680 138,-

Požadovaná dotace: 70 %

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti: prosinec 2016

Předmětem žádosti je interiérová rekonstrukce dosud nevyužívané místnosti v budově č. p. 59, která slouží jako kulturní dům. Stavba se nachází uprostřed obce, na parcele č. 82 k. ú. Holštejn. Rekonstrukcí dojde k vytvoření místnosti, ktrá bude využívána jako klubovna, a sociálního zařízení v její blízkosti. Stávající stav předmětných místností je hrubá stavba - neomítnuté zdi, chybějící osvětlení, betonová podlaha bez dalšího povrchu, chybějící vytápění, bez elektroinstalací a úprav podhledu.

Cílem projektu je vytvoření místa pro setkávání dětí a mládeže, které bude sloužit pro aktivní vyplnění volného času obyvatel Holštejna v rámci spolkové společenské a sportovní činnosti.

Datum vložení: 14. 9. 2017 10:40
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2020 9:39
Autor: Správce Webu

Naši partneři