A picture

Obsah

Oprava ohradní zdi hřbitova - oplocení v Krásensku

Dotace z Ministerstva zemědělství

Název projektu:

„Oprava ohradní zdi hřbitova – oplocení v Krásensku“

Žadatel:

Obec Krásensko, kraj Jihomoravský, okres Vyškov

Rozpočet projektu:

Kč 612 372,- 

Požadovaná dotace:

Max. 70 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zemědělství, Program: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, Podprogram: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Termín podání žádosti:

únor 2017

 

Předmětem projektu je oprava ohradní zdi hřbitova – oplocení v obci Krásensko. Zeď se nachází na parcele č. 4 k. ú. Krásensko. Jedná se o obnovu části zděného oplocení hřbitova přiléhajícího ke kostelu sv. Vavřince. Části hřbitovní zdi byly již obnoveny v loňském roce v rámci první etapy projektu. Součástí první etapy byla také obnova márnice, na kterou je napojena hřbitovní zeď v úseku A, jež je předmětem žádosti o dotaci. Obec Krásensko chce realizací tohoto projektu zajistit obnovu další části hřbitovní zdi ve stejném stylu jako již realizované části.

 

Cílem projektu je komplexní a esteticky jednotná hřbitovní zeď. Stávající hřbitovní zeď se skládá ze soklu a nadsoklové části. Sokl je vytvořen z monolitického betonu, který je v současnosti již poškozen a erodován.