A picture

Obsah

Výstavba chodníků Ve středu obce a K Vanovicím v obci Pamětice

Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Název projektu:

„Výstavba chodníků Ve středu obce a K Vanovicím v obci Pamětice“

Žadatel:

Obec Pamětice, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 2 347 226,-

Požadovaná dotace:

Max. 85 %

Poskytovatel dotace:

Statní fond dopravní infrastruktury; věcná orientace akce: 1 – Bezpečnost dopravy

Termín podání žádosti:

leden 2017

 

Předmětem projektu je vybudování chodníku „K Vanovicím“ v obci Pamětice – jedná se o novostavbu chodníku v souběhu se silnicí III/37414 vpravo ve směru do Vanovic. Dále dojde k výstavbě chodníku a parkoviště „Ve středu obce“. Na chodník navazuje novostavba parkovací plochy pro 5 stání osobních automobilů, z nichž jedno stání je vyhrazené pro osoby ZTP. Nově vzniklý chodník „K Vanovicím“ a chodník „Ve středu obce“ jsou vzájemné propojeny místem pro přecházení, které bude bezbariérově upraveno a doplněno varovným pásem. Vznikem místa pro přecházení dojde k vzájemné návaznosti chodníků.

 

Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pěšího provozu v zájmové části obce, čímž dojde i ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a zároveň zlepšit podmínky pro mobilitu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací projektu bude dále zajištěna možnost parkování osobních automobilů v centrální části obce, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti v centru Pamětic. Chodníky budou upraveny pro bezbariérové užívání a v místech zástavby budou vytvořeny snížené vjezdy či nájezdy.