A picture

Obsah

Rekonstrukce hřiště a tribun v Habrůvce

Dotace z Jihomoravského kraje

Název projektu:

Rekonstrukce hřiště a tribun v Habrůvce“

Žadatel:

TJ Habrůvka, z. s., kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 1 200 000,-

Požadovaná dotace:

100 %

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj; žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018

Termín podání žádosti:

březen 2018

Předmětem projektu je získání částky na dofinancování projektu Rekonstrukce povrchu hřiště a tribun v Habrůvce, který byl dotován 60 % z dotačního titulu MŠMT Státní podpory sportu pro rok 2017/2018. Současný povrch je udusaný štěrkopísek s prorůstající trávou. Stávající pletivo není stabilní a v některých částech je děravé. Chybí jakékoliv osvětlení hrací plochy i tribuna pro diváky.

Cílem projektu je vytvoření atraktivního zázemí pro sportovce v obci Habrůvka a dále tak zvyšovat zájem místních dětí, mládeže a širší veřejnosti o sportovní aktivity, které příznivě působí na fyzickou kondici a duševní výkonnost.