A picture

Obsah

Revitalizace zahrady MŠ Žulová

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

Název projektu:

Revitalizace zahrady MŠ Žulová“

Žadatel:

Město Žulová, kraj Olomoucký, okres Jeseník

Rozpočet projektu:

Kč 1 192 077,-

Požadovaná dotace:

85 %

Poskytovatel dotace:

Státní fond životního prostředí; Prioritní oblast: Environmentální prevence; Podporovaná aktivita: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je revitalizace zahrady a vytvoření přírodní zahrady pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí MŠ Žulová. Momentálně se na pozemku nachází budova mateřské školy a několik herních prvků, které budou ponechány. Zahrada bude doplněna o 12 prvků (např.:ptačí budky, hmyzí domek, krmítko pro veverky, dendrofon, hmatová stezka, záhony a další), díky nimž dojde ke zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí.

Cílem projektu je prostřednictvím vybudování environmentální zahrady vytvořit kvalitní zázemí pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků základní školy a navýšit kontakt žáků s přírodním prostředím. Díky zbudování přírodní zahrady s výukovými pomůckami bude mít škola k dispozici kvalitní, podnětné a atraktivní prostředí pro efektivní environmentální vzdělávání a výchovu svých žáků a pro podporu jejich pozitivního vztahu k přírodě, planetě a jejím obyvatelům.