A picture

Obsah

Vybudování zahrady ZŠ a MŠ Opava-Komárov

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

Název projektu:

Vybudování zahrady ZŠ a MŠ Opava-Komárov“

Žadatel:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, příspěvková organizace, kraj Moravskoslezský, okres Opava

Rozpočet projektu:

Kč 1 345 544,-

Požadovaná dotace:

85 %

Poskytovatel dotace:

Státní fond životního prostředí; Prioritní oblast: Environmentální prevence; Podporovaná aktivita: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je zbudování zahrady v přírodním stylu v areálu Mateřské školy. Momentálně není prostor mateřské školy cíleně uzpůsoben k environmentálnímu vzdělávání a výchově dětí. Na zahradě se nachází starší herní prvky, které jsou s výjimkou čtvercového pískoviště navrženy k odstranění. Na zahradu mateřské školy budou umístěny šeptadla, krmítko pro ptáky, dendrofon, ptačí budka, mravenčí cestičky a další.

Cílem projektu je vybudovat kvalitní a podnětný prostor, který jí umožní uskutečňovat část výuky venku a který bude obsahovat dostatek pomůcek potřebných pro jejich efektivní environmentální výchovu a vzdělávání. Realizací projektu chce MŠ Opava-Komárov budovat kladný vztah dětí k přírodě a jejich aktivní pobyt na čerstvém vzduchu.