Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zemědelství

 

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZEMĚDĚLCE – ZDE

Zemědělství

Soukromým zemědělcům a společnostem podnikající v zemědělství jsou dotace z EU rovněž příznivě nakloněny.

Společnost EUROPROJECT nabízí zemědělcům kompletní grantové a dotační poradenství. Základním a největším dotačním zdrojem pro zemědělce je Program rozvoje venkova, mezi jehož hlavní podporované oblasti patří:

 • Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Základním a největším dotačním zdrojem pro zemědělce je EAFRD, mezi jehož hlavní opatření jsou:

 • pomoc začínajícím mladým zemědělcům,
 • investice do zemědělských podniků,
 • školení,
 • lesnictví,
 • adaptace a rozvoj venkovských oblastí
 • Zpracování žádostí
 • Podnikatelský plán
 • Strategie rozvoje podniku
 • Finanční analýzy
 • Strategické dokumenty pro oblast firemních inovací

 

VAŠE MYŠLENKA A NÁŠ KONTAKT JE PRVNÍ KROK K ÚSPĚŠNÉMU PROJEKTU