A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VEŘEJNÝCH BUDOV

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 2. 5. 2019 do 3. 2. 2020 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese. celý text

ostatní | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na sběrné dvory a kontejnery

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A KONTEJNERY

Zájemci o sběrné dvory, kontejnery a další projekty zaměřené na navýšení materiálového a energetického využití odpadů opět budou moci podávat žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, a to od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019. celý text

ostatní | 9. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Sběrné dvory

SBĚRNÉ DVORY

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a separaci odpadu. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

Dotace odpadové hospodářství

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ INTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Operační program Životní prostředí přijímá žádosti o dotaci v rámci 30. výzvy. celý text

ostatní | 16. 5. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA POSÍLENÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY

Operační program Životní prostředí vyhlašuje příjem žádostí o dotaci v rámci 29. výzvy. celý text

ostatní | 16. 5. 2016 | Autor:
#

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na Odstraňování škod způsobených povodněmi. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na podání žádostí o dotace na investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 výzvu pro příjem žádostí o dotace na neproduktivní investice v lesích. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na technické vybavení dřevozpracujících provozoven. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE V LESNICTVÍ

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvy na podání žádostí o dotace v lesnictví. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

POVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU

Operační program Životní prostředí 2014-2020 vyhlašuje výzvu na Podporu povodňové ochrany intravilánu. celý text

ostatní | 9. 2. 2016 | Autor:
#

Cestování dostupné všem

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu pro rok 2016 z Národního programu podpory cestovního ruchu. celý text

ostatní | 19. 11. 2015 | Autor:
#

Dotace na Komunitní dům seniorů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotaci z programu Podpora bydlení , podprogram Podporované byty pro rok 2016 na výstavbu Komunitního domu seniorů (KoDuS) celý text

ostatní | 3. 11. 2015 | Autor:
#

Dotace na Pečovatelské a vstupní byty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotaci z programu Podpora bydlení, podprogram Podporované byty 2016 na výstavbu Pečovatelských a vstupních bytů celý text

ostatní | 3. 11. 2015 | Autor:
#

3. výzva pro rodinné domy

Nová zelená úsporám vyhlašuje výzvu pro rodinné domy na realizaci energetických úspor. celý text

ostatní | 22. 10. 2015 | Autor:
#

Dotace na Lesnickou infrastrukturu

Program rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na výstavbu, rekonstrukci a opravu lesních cest. celý text

ostatní | 2. 10. 2015 | Autor:
#

Dotace na Techniku a technologii pro lesní hospodářství

Program rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na pořízení strojů, technologií a zařízení pro těžbu lesních porostů, pro lesní školkařskou činnost apod. celý text

ostatní | 2. 10. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Technologie

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Školicí střediska

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Úspory energie

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Nemovitosti

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
#

Výzva I programu podpory Potenciál

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední