Europroject

Webové stránky se upravují.

Podnikatelé, živnostníci

Zobrazeno 31-60 ze 63
#

3. výzva pro rodinné domy

Datum: 22. 10. 2015

Nová zelená úsporám vyhlašuje výzvu pro rodinné domy na realizaci energetických úspor.

#

Dotace na Lesnickou infrastrukturu

Datum: 2. 10. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na výstavbu, rekonstrukci a opravu lesních cest.

#

Dotace na Techniku a technologii pro lesní hospodářství

Datum: 2. 10. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na pořízení strojů, technologií a zařízení pro těžbu lesních porostů, pro lesní školkařskou činnost apod.

#

Výzva I programu podpory Nemovitosti

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Technologie

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Školicí střediska

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Úspory energie

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

Výzva I programu podpory Potenciál

Datum: 3. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

#

11. Výzva 4.2 - Posílit biodiverzitu

Datum: 2. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody

#

12. Výzva 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Datum: 2. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody

#

15. Výzva 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Datum: 2. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 4 Ochrana přírody

#

2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Datum: 1. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 2 Kvalita ovzduší

#

1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzem

Datum: 1. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 1 Čistota vody

#

Výzva 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Datum: 1. 7. 2015

Vyhlášena výzva z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 , prioritní osa 1 Čistota vody

#

Národní program podpory cestovního ruchu v roce 2015

Datum: 4. 6. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 2. výzvu 2015 v podprogramu Cestování dostupné všem.

#

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015

Datum: 29. 5. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na podporu výstavby komunitních domů seniorů pro rok 2015.

#

2. výzva pro rodinné domy

Datum: 29. 5. 2015

Nová zelená úsporám - druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy.

#

*Investice do lesů – lesní technika

Datum: 6. 4. 2015

Opatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi

Nákup nových technologií z OPPI

Datum: 24. 4. 2014

Poslední dotační možnosti pro podnikatele na nákup nových technologií z OPPI

#

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

Datum: 31. 3. 2014

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

#

*Norské fondy – dotace na kulturní dědictví a současné umění

Datum: 21. 3. 2014

Termín předkládání žádostí o dotaci:
21.3.2014 – 30.6.2014

#

Nakládání s odpady, sanace ekologických zátěží – sběrné dvory, kompostárny, skládky aj…

Datum: 3. 3. 2014

Z Operačního programu Životní prostředí lze dle aktuálních informací čerpat finanční podporu na projekty zaměřené na zlepšení kvality nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

#

Biodiverzita + výsadba: zeleň, remízy, aleje, solitérní stromy, větrolamy, břehové porosty….

Datum: 2. 3. 2014

V průběhu března lze Z Operačního programu Životní prostředí čerpat finanční podporu také na projekty zaměřené na zlepšování přírody a krajiny. Podpora je otevřená pro široké spektrum žadatelů, působící ve veřejném nebo soukromém sektoru. Současně se jedná o bohatou škálu podporovaných aktivit v rámci projektů pro zlepšování stavu životního prostředí. Kompletní výčet podporovaných aktivit je vymezen níže.

#

*Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

Datum: 16. 1. 2014

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Dotaci lze uplatnit na stavební úpravy, výstavbu či pořízení objektů, nově sloužících jako vstupní byty či pečovatelské domy

#

*Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

Datum: 16. 1. 2014

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Dotaci lze uplatnit na stavební úpravy, výstavbu či pořízení objektů, nově sloužících jako vstupní byty či pečovatelské domy.

#

Udržení pracovních míst pomocí 100% finanční podpory na vzdělávání zaměstnanců a školení

Datum: 16. 6. 2013

Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost lze průběžně čerpat podporu pro udržení pracovních míst pomocí až 100% finančního příspěvku na odborné vzdělávání a školení zaměstnanců.

#

*Centrální zdroje energie, rozšíření plynovodní sítě, rekonstrukce spalovacích zdrojů (5 MW)

Datum: 3. 6. 2013

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI:
DUBEN – KONEC KVĚTNA 2014

#

*Obnova lesního potenciálu po kalamitách, protipovodňová opatření, lesní stezky, údržba lesů aj.

Datum: 3. 6. 2013

V průběhu června bude vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova, která je určena k opatřením zvyšující společenskou funkci lesů. Podporovány jsou 3 druhy záměrů – obnova lesního potenciálu po kalamitách, zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi a neproduktivní investice v lesích.

#

*Dotace pro začínající podnikatele – okresy Břeclav, Hodonín, Znojmo

Datum: 21. 5. 2013

Dotační program je cílen na podporu začínajících podnikatelů a rozvoj jejich inovačních schopností. Jedná se o podporu zaměstnanosti pomocí vytvoření podnikatelského prostředí na území nejvíce hospodářsky postižených regionů v Jihomoravském kraji – okresů Břeclav, Hodonínu a Znojma.

#

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Datum: 16. 5. 2013

V rámci Operačního programu Životní prostředí mohou momentálně žádat o podporu žadatelé, jejichž záměry se týkají snižování environmentálních rizik či omezování průmyslového znečištění. Uzávěrka žádostí je do 31.10. 2013, přičemž dříve podané projekty budou rychleji schvalovány.

Zobrazeno 31-60 ze 63

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři